Page 33

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

U.S. Camera Annual, 1939 Stryker rebia en la seua oficina de Washington els negatius que li enviaven els fotògrafs per correu i iniciava un procés de selecció i expurgació de materials. Els negatius eren classificats i arxivats pel fotògraf John Vachon13, i periòdicament se’n feien còpies positivades amb què Stryker nodria d’informació el govern, i alhora confeccionava autèntics reportatges sobre temes estratègics que eren oferits gratuïtament als directors dels principals periòdics i magazins de l’època. Els setmanaris il·lustrats al principi es van mostrar reticents a acceptar els materials de l’agència, ja que els consideraven propaganda institucional o, pitjor encara, imatges insulses o massa anodines per a un tipus de publicacions que solien alimentar el seu èxit popular gràcies a la inclusió de cròniques sobre celebritats, espectacles o esdeveniments impactants. Però l’obstinació de Stryker, unida a la cada vegada millor qualitat dels lots de sèries d’imatges14 que posava gratuïtament a disposició dels directors dels mitjans, i –cosa no menys important– a la demanda d’informació per part de la societat civil sobre les conseqüències de la crisi, van acabar sortejant les seues reticències. Ansel Adams retrauria en una ocasió a Stryker que allò que havia creat en la seua agència no eren fotògrafs, sinó sociòlegs armats amb una càmera. Les sèries de fotografies que va subministrar la Secció Històrica a aquests mitjans van mostrar un nou tipus de reportatge, allunyat de la banalitat dramatitzada de l’actualitat 13 Per a posar en marxa l’arxiu de l’agència, Stryker va comptar amb l’ajuda de Walker Evans i Arthur Rothstein, els quals el van posar en contacte amb Romana Javitz, bibliotecària de la New York Public Library. L’arxiu fotogrà-fic 31 d’aquesta biblioteca es va convertir en el model per a Stryker. 14 Sobre aquest tipus de reportatges vegeu http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/documentingamerica.html


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above