Page 3

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

1 Pròleg José Miguel G. Cortés Director de l’IVAM La idea de dedicar la galeria 3 de l’IVAM als casos d’estudi té l’origen en el desig de posar el focus d’atenció en artistes o problemàtiques concretes que estan presents d’una manera significativa en el si de la col·lecció de l’IVAM. Són estes exposicions xicotetes, pel que fa als metres quadrats ocupats, però importants en tant que tracten d’aprofundir en les raons i les causes que sustenten l’obra de determinats artistes. El propòsit no és un altre que enriquir la lectura dels fons de la col·lecció del museu i ampliar-ne les possibilitats d’enteniment epistemològic. Estos ‘casos d’estudi’ són projectes que mesclen i recullen dues qüestions fonamentals: l’una, mostrar les obres artístiques que de l’artista en concret posseeix l’IVAM i, l’altra, incidir en els aspectes d’anàlisi i investigació d’aqueixes mateixes obres per poder arribar a entendre’n millor el significat. En el cas concret que ens ocupa, el projecte s’articula a partir d’un nombrós grup de fotografies de la Col·lecció Gabriel Cualladó dipositades en l’IVAM, datades en la dècada dels anys trenta i l’inici dels anys quaranta als Estats Units, una època econòmicament en crisi, socialment dividida i personalment enfonsada per a milions de nord-americans. Perquè la Gran Depressió econòmica de 1929 va anar seguida d’uns anys terribles en què l’existència de milions de persones, especialment llauradors, es va veure dramàticament truncada. Este Caso de Estudio ens dóna la gran oportunitat de conéixer i/o aprofundir no sols en un immens arxiu documental d’uns anys transcendentals de la història del segle xx a Amèrica del nord, sinó també d’albirar el que va ser la vida quotidiana d’aquells moments a través del retrat col·lectiu d’una comunitat en crisi. Poques vegades s’han creat una col·lecció de fotografies i documents visuals tan àmplia i tan relacionada amb l’existència diària de milions de persones. Són molt escasses les ocasions en què es té l’oportunitat de conéixer àmpliament les activitats, els espais, les relacions socials… que conformen el dia a dia d’una societat i, encara menys, dels sectors més desfavorits. Este conjunt d’imatges en blanc i negre


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above