Page 23

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Walker Evans. Lucille Burroughs, daugther of a cotton sharecropper, Hale County, Alabama (Lucille Burroughs, filla d’un parcer de cotó, Comtat de Hale, Alabama), 1936 Dorothea Lange. Industrialized agriculture. From Texas farmer to migratory worker in California. Kern County (Agricultura industrialitzada. De granger de Tejas a treballador emigrant a Califòrnia. Comtat de Kern), 1938 Els treballs d’Evans van entusiasmar immediatament Stryker i molts dels fotògrafs que aquest reclutaria poc després per a posar en marxa el seu projecte de documentació. Animats per Roy Stryker, molts d’ells van adoptar el seu enfocament conceptual i el seu estil directe, fred, però de gran potència visual. Els primers fotògrafs a arribar a la Secció Històrica de la Resettlement Administration van ser Carl Mydans, Arthur Rothstein i l’artista –i amic d’Evans– Ben Shahn. A aquest equip inicial s’incorporaria una altra figura fonamental: la fotògrafa Dorothea Lange, a qui Roy Stryker havia reclutat immediatament després d’haver visionat els seus treballs sobre la població immigrant a Califòrnia. Amb aquest nucli inicial, i amb la incorporació primerenca d’Evans, Stryker, va tindre el mèrit de reunir un equip de marcat perfil artístic, un fet insòlit en aquest tipus de projectes oficials fotogràfics que van proliferar durant els anys trenta als Estats Units patrocinats per ajuntaments, biblioteques i diversos departaments estatals. 21 6 Abans de partir de viatge i iniciar els treballs encomanats, Roy Stryker subministrava al seu equip de fotògrafs una sèrie de recomanacions i un lot de materials indispensables: documentació sobre el context socioeconòmic i històric de la regió que calia documentar (sovint xarrades impartides per ell mateix); càmeres; mapes; el llibre North America del professor J. Rusell Smith; magazins com Harper’s o Atlants; i una espècie de manual d’instruccions o shooting scripts en què Stryker abocava per escrit els objectius concrets del treball a fer, els temes i els detalls en què volia que se centraren els seus fotògrafs, i indicacions variades sobre el tipus d’imatge a realitzar.


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above