Page 22

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Dorothea Lange. Cotton sharecroppers. Greene County, Georgia (Parcers del cotó. Comtat de Greene, Geòrgia), 1937 seus rostres terrosos i eixuts marcats per la duresa del seu treball…. En aquesta espècie de lluminosa i sòbria estètica de les coses menudes, de nítida captura de la vulgar bana-litat 20 dels signes del transcurs quotidià, Evans mostrava el seu deute amb les fotografies d’Atget, d’August Sander, o amb les de Ralph Steiner5. Com el seu admirat Sander, Evans cobejava des de feia temps l’ambició de realitzar un gran retrat col·lectiu de la societat contemporània: “La gent de totes classes rodejada de grups de nous vagabunds –dirà en una carta dirigida a Ernestina Evans– Els automòbils i el seu paisatge. L’arquitectura, el gust urbà americà, el comerç, la petita escala, i la gran escala ... l’olor del carrer, les coses repulsives, les associacions de dones, la falsa cultura, la mala educació... El cinema Els signes d’allò que la gent de la ciutat llig, menja, veu per a divertir-se, fa per a relaxar-se sense arribar a aconseguir-ho. El sexe La publicitat”.6 5 Amic d’Evans, Ralph Steiner va ser l’autèntic precursor de la inclusió del repertori dels signes de la cultura popular –com les tanques publicitàries i les tipografies comercials– en la fotografia documental. 6 Evans, W. “Carta a Ernestina Evans”, 1934. Citat per Olivier Lugon en El estilo documental. De August Sander a Walker Evans. 1920-1945. Ed. Universitat de Salamanca, 2010, p. 92.


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above