Page 20

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

mecanitzats i estandarditzats, la pel·lícula dibuixaria un paradisíac al·legat a favor d’un nou model de ciutat de dimensions reduïdes, solidària i saludable, que prenia com a font d’inspiració la ciutat jardí de Greenbelt a Maryland. 18 5 Per a neutralitzar els virulents atacs dels senadors i congressistes republicans a les polítiques d’estímul del cooperativisme i el pla general de reforma agrària dels demòcrates, Rexford Tugwell va considerar imprescindible orquestrar un departament d’informació en què, a través de la creació d’un equip de sociòlegs, investigadors, economistes, experts en estadística i fotògrafs, l’agència instrumentalitzara una poderosa maquinària propagandística que nodrira de dades, gràfics i imatges tant el govern com l’opinió pública. Roy Stryker, un jove economista que havia col·laborat amb Tugwell en la Universitat de Columbia, va arribar a Washington per a fer-se càrrec de la poderosa Secció Històrica de la Divisió d’Informació. Ambdós eren conscients des de la seua etapa universitària de l’enorme poder que havia adquirit en les societats contemporànies la fotografia com a eina de comunicació i, per tant, com instrument de convicció idoni per a la propaganda política, i per això van entendre des del primer moment la necessitat de patrocinar un potent projecte fotogràfic dirigit per l’agència que documentara la penosa situació del camp americà –i de les petites ciutats– i que ajudara a propagar els esforços del govern per a corregir-la. El projecte fotogràfic impulsat per Stryker acabaria, no obstant això, sobrepassant els seus inicials objectius documentals propagandístics per a anar guanyant complexitat i convertir-se a poc a poc en un poderós autoretrat col·lectiu de dimensions colossals, on van quedar registrats els signes quotidians d’una societat, la nord-americana, en ple procés de transformació. El projecte fotogràfic es va transmutar, en conseqüència, en arxiu, un dispositiu fonamental per a entendre un present en descomposició, i per a comprendre els processos de canvi d’un determinat estadi de l’evolució cultural per als estudiosos del futur. La influència de l’obra de Walker Evans per a l’evolució del projecte fotogràfic de la Resett-lement Administration / Farm Security Administration va ser cardinal. Poc abans de l’arri-bada de Stryker a l’agència, Evans ja havia sigut contractat per la Divisió d’Informació per a fotografiar els equipaments que el govern havia construït per a alleujar la situació dels miners del carbó de Virgínia. Evans, un fotògraf que tenia ja en aquell temps una sòlida trajectòria com a artista, abordaria en el seu treball, no obstant això, el registre dels petits detalls de la vida quotidiana d’aquella gent: els seus establiments comercials, els seus interiors domèstics, els anuncis publicitaris en carrers i botigues, les seues esglésies, els


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above