Page 16

Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta

Ben Shahn. Family of rehabilitation client, Boone County, Arkansas (Família de beneficiaris del Fons de Rehabilitació Rural, Comtat de Boone, Arkansas), 1935 Ben Shahn. Wife and child of sharecropper, Arkansas (Dona i fill d’un parcer, Arkansas), 1935 Russell Lee. This man has obtained a government loan (SFA-Farm Security Administrtion) in Oklahoma... (Aquest home ha aconseguit un préstec del govern FSA-Farm Security Administration a Oklahoma...), 1939 de la despesa escolar, i perquè, si es constitueixen en sindicats, poden arribar a negar-se a treballar i arruïnar collites senceres.”3 L’arribada a la presidència dels Estats Units del demòcrata Franklin Delano Roosevelt el 1933 havia suposat l’inici d’una nova manera d’entendre la política econòmica i social que recolzaria sobre un nou i heterodox paradigma: la regulació del mercat per part de l’estat, i la necessitat d’injecció de recursos per part de l’estat per a resoldre les greus dificultats d’un país assetjat pels terribles efectes de la crisi. La reforma agrària va ser una de les peces clau del programa de recuperació del nou president. Comandada pel nou secretari d’Agricultura, Henry. A. Wallace, i la seua mà dreta, l’heterodox professor d’Economia de la Universitat de Colòmbia Rexford G. Tugwell, la reforma va consistir en una bateria de lleis i mesures destinades a reduir la superfície 3 Steinbeck, J. Los vagabundos de la cosecha. Libros del Asteroide, Barcelona 2011, pàg. 5. Compilació de reportatges periodístics escrits durant l’estiu de 1936 per a The San Francisco News. Aquests repor-tatges 14 van servir de base documental per a la realització de l’aclamada novel·la de Steinbeck publicada el 1939, El raïm de la ira. Segons el testimoniatge de Roy Stryker, Steinbeck s’inspiraria en les fotografies de la FSA, que va visionar durant dos dies complets a Washington, per a realitzar la seua obra mestra.


Cas d'Estudi. Fotografia documental als Estats Units. Anys trenta
To see the actual publication please follow the link above